På Kanten, Erland Knudssøn Madsen og Astrid Marie Christiansen

Kunstbygningen i Vrå, 2016

 

Long, long, long, Galleri Tom Christoffersen, 2014

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Afgangsudstilling, Nikolaj Kunsthal, 2012

 

Garage: Astrid Marie Christiansen og Claus H. Jensen, BKS Garage, 2011