Installation Shots

På Kanten, Erland Knudssøn Madsen og Astrid Marie Christiansen. Kunstbygningen i Vrå, 2016.

“På kanten” at Kunstbygningen i Vrå, 2016.
“På kanten” at Kunstbygningen i Vrå, 2016.

Long, long, long, Galleri Tom Christoffersen, 2014

“Long, Long, Long” – solo exhibition at Galleri Tom Christoffersen, Copenhagen, 2014.
“Long, Long, Long” – solo exhibition at Galleri Tom Christoffersen, Copenhagen, 2014.
“Long, Long, Long” – solo exhibition at Galleri Tom Christoffersen, Copenhagen, 2014.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Afgangsudstilling, Nikolaj Kunsthal, 2012.

Garage: Astrid Marie Christiansen og Claus H. Jensen, BKS Garage, 2011.

“Garage” at BKS Garage, Copenhagen, 2011.
“Garage” at BKS Garage, Copenhagen, 2011.
“Garage” at BKS Garage, Copenhagen, 2011.